Single Product

iMatrix 511

iMatrix-511 laminin 511 E8 fragmentine benzeyen recombinant bir proteindir. iMatrix-511 kullanılan kültür metodu iPSC ve ESC’yi kolaylıkla sürdürmeyi ve diğer metodlara göre iPSC ve ESC çoğaltılmasını kolaylaştırır ve etkilileştirir. Diğer metodlarla karşılaştırıldığında xenogenik kontaminasyon riski düşüktür. iMatrix-511 iPSC ve ESC kültürü için uygun substrattır.

iMatrix-511'in Avantajları

  • Kullanım kolaylığı
  • Toptan çoğaltmada verimlilik
  • Güvenli ve yüksek kalitede substrat