Single Product Single Product

MİK-03 Biyolojik Sıvı Atık Saflaştırma Cihazı

MİK-03 Biyolojik Sıvı Atık Saflaştırma Cihazı sağlık kurum ve kuruluşlarında ortaya çıkan ve enfeksiyon riski taşıyan tüm sıvı atıkları ozon gazı ve UV ışınları yardımı ile bertaraf eder.

Cihaz bertaraf işleminden geçen tüm sıvı atıkları işlem sonrasında kanalizasyon sistemine deşarj edilebilir duruma getirmektedir.

MİK-03 basit bir çalışma prensibine sahip olup, kullanım kolaylığı ile fayda sağlamak üzere tasarlanmıştır. İşlem esnasında personel gereksinimi ve herhangi bir sarf malzemesi ihtiyacı duyulmadan tüm işlemler 30 dakikada sonlandırılır.

MİK-03 işletme ve kurumlarda neleri ortadan kaldırır?

  • Atık yönetimi için personel istihdam edilmesi ve personelin periyodik eğitimini
  • Geçici depolama alanı kurulma zorunluluğunu
  • Tıbbi sıvı atıklar ile tehlikeli atıkların karıştırılmasını
  • Depolama esnasında sıvı atıkların içine patolojik atıkların karıştırılması ile oluşabilecek enfeksiyon riskini
  • Uygunsuz depolama koşullarından oluşan sızmalar ve yüksek bulaş riskini
  • Teslimat esnasında taşıma ve diğer sebeplerden kaynaklanan sızma ve bulaş riskini
  • Çevresel etkenlerle sağlık kuruluşlarından atıkların vaktinde ve düzenli alınmaması ve hizmet sürecinde yaşanan aksaklığı
  • Ayrı toplanması ve depolanması gereken sıvı atıkların aynı yerde tutulma zorluğunu
  • Atık yönetiminde görevlendirilen personelin maliyeti ve personelin karşı karşıya kaldığı bulaş riskini ortadan kaldırır.