Kök Hücre

  • Kök hücreler, diğer hücre türlerine farklılaşabilen hücrelerdir ve aynı tür kök hücrelerin çoğunu üretmek için kendi kendilerini yenileyebilirler.
  • Kök hücrelerin bu eşsiz özelliği, onların hasarlı doku ve organların onarımında kullanılmasına olanak sağlar.
  • Dönüşebilme yeteneğine göre kök hücreler 3 gruba ayrılır: Totipotent, Pluripotent, Multipotent
  • Pluripotent hücreler tüm dokulara dönüşebilmekte olup multipotent hücreler belirli bazı dokulara dönüşebilmektedir.